Графит электродын үнийн өсөлт

2023 оны 2-р сард Хятадын шинэ жилийн баярын дараа бал чулууны электродын түүхий эдийн үнэ тасралтгүй өсч, графит электродын үнэ ч тэр хэмжээгээр нэмэгдэв.

asdzxc


Шуудангийн цаг: 2023 оны 2-р сарын 18